Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als er is een toevoeging aan het contract nodig is, kan dit toegevoegd worden in een addendum.


Als u deze knop aanklikt komt u in de wizard "Addendum toevoegen" terecht:


In de eerste stap wordt wat meer uitleg gegeven over de wizard. In de volgende stap kan u de details van het addendum invullen:


Nadat het addendum is toegevoegd, wordt het bedrag van het addendum in een apart veld naast de basis huurprijs getoond en automatisch opgeteld bij de huidige huurprijs:


De details van het addendum kan u vinden onderaan in het tab 'bijkomende info'. Hier kan het addendum ook eventueel verwijderd worden.


Het addendum wordt ook getoond in de contractfiche:


Nadat een addendum is toegevoegd aan een contract, zal het bedrag van het addendum bij de volgende indexatie ook mee geïndexeerd worden.

Bij de indexatie wordt dit op de volgende manier getoond:


  • No labels