Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Financiële instelling is vervangen door Naam. Voortaan kan u hier de identificatie (naam of omschrijving) invullen. De financiële instelling blijft bewaard maar wordt voortaan als ToolTip weergegeven.


  • No labels