Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In het overzicht financiële bewegingen wordt er een kleurindicatie weergeven naargelang de status van de gekoppelde sepa opdracht.

  • Geen sepa opdracht aangemaakt
  • Bedrag is overgeschreven
  • Sepa is bevestigd door toegewezen transactie.

  • No labels