Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Elke lijst die getoond wordt in index@work kan afgedrukt worden. Er kunnen meerdere velden afgedrukt worden dan er zichtbaar zijn in de lijst. De velden die men wenst af te drukken en de volgorde kunnen zelf gekozen worden. 

Het afdrukken start door op de taakbalkknop Lijst afdrukken naar scherm te klikken .


Daarna verschijnt er een dialoogvenster waarmee de velden kunnen gekozen worden die men wenst af te drukken.


Initieel is er geen enkel veld geselecteerd. De selectie van de velden gebeurt door te dubbelklikken op een veldnaam in de lijst met beschikbare velden (links) of door de selectieknoppen te gebruiken. De betekenis van de selectieknoppen wordt hieronder uitgelegd.
Voeg alle velden toe aan het rapport. De linkse lijst met beschikbare velden wordt dan leeg en alle velden verschijnen in de rechtse lijst met de geselecteerde velden.
Voeg het geselecteerde veld uit de lijst met beschikbare velden toe aan het rapport

Verwijder het geselecteerde veld uit de lijst met geselecteerde velden (rechts) zodat dit niet op het rapport verschijnt.
Verwijder alle velden van het rapport. De rechtse lijst met geselecteerde velden wordt dan leeg terwijl de linkse lijst met de beschikbare velden terug wordt opgevuld.
Vanuit de lijst met beschikbare velden kan via drag & drop een veld verplaatst worden naar de kolom met de geselecteerde velden en omgekeerd.
Bovenaan elke lijst heeft men een zoekfunctionaliteit. Men kan al typend een veld opzoeken. Indien men de eerste letters intikt van een bestaande veldnaam, wordt deze naam automatisch aangevuld en het gezochte veld wordt automatisch onderaan in de lijst geselecteerd.


Ook in de lijst met geselecteerde velden kan men de volgorde eenvoudig wijzigen via drag & drop. Om een veld te verslepen klik je met de linker muistoets op het veld en houdt de linker muistoets ingedrukt. Wanneer je nu met de muis naar boven of onder beweegt krijgt je het sleepsymbool te zien en ook een indicatie van waar het veld in de lijst terechtkomt (zie Figuur 4). Van zodra de linkermuis toets wordt losgelaten wijzigt de volgorde.


Onderaan de lijst met de geselecteerde velden kan je via een drop down menu het veld kiezen waarop men de lijst wenst te selecteren. Men kan ook kiezen of de lijst oplopend of aflopend moet gesorteerd worden.


Nadat er minstens één veld geselecteerd is, wordt de knop Lijst afdrukken actief en kan het rapport worden getoond op het scherm.


Van hieruit kan u kiezen om deze gegevens af te drukken, op te slaan of te mailen.


Gegevens afdrukken

Om gegevens af te drukken kiest u eerst voor Lijst afdrukken naar scherm en vervolgens voor Afdrukken.Nu verschijnt het dialoogvenster waarmee de printer kan gekozen worden waarop het rapport moet worden afgedrukt.

Index@work onthoudt de velden die het laatst geselecteerd werden bij het afdrukken van het rapport. De volgende keer dat dezelfde lijst wordt afgedrukt staan de laatst gekozen velden automatisch in de kolom met de geselecteerde velden.


Gegevens exporteren naar Microsoft Excel of CSV-bestand

Om gegevens af te drukken kiest u eerst voor Lijst afdrukken naar scherm en vervolgens voor Bewaren


Daarna wordt er gevraagd naar welke folder het bestand moet worden weggeschreven. Standaard wordt er een naam voorgesteld in functie van de lijst die men wil exporteren.


Een CSV-bestand (Comma Seperated List) is een gewoon tekstbestand waarin alle veldwaarden gescheiden worden door een karakter. Welk karakter er als scheidingsteken gebruikt wordt, staat ingesteld in Windows. Dit kan je terugvinden in Programma's > Configuratiescherm > Land en Taal. (zie Figuur 9).


Onder de knop Meer instellingen vindt je welk scheidingsteken er gebruikt wordt bij de export naar een CSV-bestand.


Vele toepassingen maken gebruik van CSV-bestanden voor het importeren van gegevens. Afhankelijk van de toepassing kan het nodig zijn om het lijstscheidingsteken aan te passen.
Index@work onthoudt de velden die het laatst geselecteerd werden bij het exporteren. De volgende keer dat men dezelfde lijst wil exporteren staan de laatst gekozen velden automatisch in de kolom met de geselecteerde velden.  • No labels