Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Update 2017.04.18 19 is vanaf dinsdag 18woensdag 19/4 beschikbaar. Al onze cloud klanten krijgen deze versie automatisch ter beschikking.

De feedback van jullie werd weer ter harte genomen en omgevormd in nieuwe functies voor onze software. Een kort overzicht vind je hier. Voor meer details kan je doorklikken.

Verhuur niet meer aan terreurverdachten

De wet verplicht u om de terreurlijst te controleren bij het opstellen van een huurcontract. Je kan nu eenvoudig de lijst van terreurverdachten consulteren in Index@Work. Momenteel zijn dit een 50-tal personen, maar wij breiden deze lijst uit op elk moment dat er meer mensen aan worden toegevoegd.

Voeg een addendum toe aan bestaande contracten

Soms neemt een huurder een optie genomen op een garage die echter niet meteen beschikbaar is. Zodra deze garage beschikbaar wordt, kan je een addendum toevoegen aan het originele contract. De huur van die garage wordt vervolgens mee geïndexeerd op basis van de datum van ondertekening van het originele contract. 

Bewaar meer info op kavelniveau

Je kan nu meer algemene info bijhouden over een pand. Als je bijvoorbeeld wil noteren dat de staat van de keuken niet zo optimaal is, kan je hier een notitie voor aanmaken en opslaan bij het kavel. Idem voor bijlages (bijvoorbeeld foto's).

Duidelijker idee van uitgevoerde betalingen

In de financiële bewegingen geven we nu een kleurindicatie om duidelijk te maken welke transacties al effectief uitgevoerd zijn.

Alle bijlagen zichtbaar op één plaats

Je kan momenteel bijlagen bijhouden op meerdere niveau's: per contract, per kavel, ... Dankzij een nieuw overzicht van bijlagen heb je nu ook 1 enkele plaats waar je deze allen terugvindt.

Veel flexibeler exporteren

Je kon al alles exporteren naar excel en naar csv, maar sinds deze update zal het eenvoudiger zijn om te selecteren wat je precies wil exporteren. Een handige tussenstap helpt je bovendien om een preview te krijgen van je export.

Stort tegoeden aan huurders

Als er ooit een tegoed ontstaat voor een huurder, dan kan je een sepa betalingsopdracht aanmaken voor deze terugstorting.

Kleine aanpassing

Identificatie bijhouden voor een rekeningnummer

...