Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stel je hebt een contract van eigenaar gewisseld en er moet een deel van de huur doorgestort worden naar de 'oude' eigenaar en een ander deel naar de 'nieuwe' eigenaar.

Met het wisselen van eigenaar wordt het ‘oude’ contract automatisch gearchiveerd. Op dit contract is het huurgeld volledig toegevoegd.

Dit contract moet sowieso nog even uit het archief worden gezet omdat er geen sepa betalingen worden gedaan van gearchiveerde contracten. Vul best op het oude contract de einddatum in, dat gaan we straks nog nodig hebben.


Hoe je het contract uit het archief haalt; lees je hier: http://help.indexatwork.be/display/IN/Archiveren

 

De software gaat niet automatisch de huur berekenen voor iedere eigenaar voor zijn deel van de maand. Daarvoor moet je op beide contracten een tijdelijke aanpassing van het huurbedrag toevoegen met het correcte bedrag. bijvoorbeeld: Bij het oude contract voor de van 1-6-2018 tot 20-6-2018 en bij het nieuwe contract van 21-6-2018 tot 30-6-2018.

 

Omdat de betaling van de huur op het oude contract is gezet, kan er geen huur vanuit het nieuwe contract betaald worden. Om dit op te lossen kan je de banktransactie van de huurder opsplitsen, zodat een deel op het oude contract kan blijven staan en het tweede deel op het nieuwe contract kan toegevoegd worden. Opsplitsen kan je doen als je de banktransactie selecteert en klikt op de knop ‘Opsplitsen’ bij de detail van de banktransactie. Bij het opsplitsen gebruik je hetzelfde bedrag als de huur van het nieuwe contract, dus voor 21/6  tot 30/6.

Bewaar deze wijziging. Je ziet nu 2 bijna dezelfde banktransacties staan, enkel het bedrag verschilt.

Selecteer nu de banktransactie die naar het nieuwe contract moet toegewezen worden. En klik op de knop met het vergrootglas naast Contact in het detail van deze banktransactie. Kies vervolgens voor huurder en zoek de huurder in de lijst. Je zal nu 2x dezelfde huurder zien, voor ieder contract eentje.(het is wel dezelfde huurder). Welke moet je nu kiezen ? Dan moet je even kijken waar de einddatum is ingevuld van het contract.

Kies de contract waar de einddatum niet is ingevuld.


Voor de aanpassing van de rentmeestervergoeding:

Als je werkt met een percentage van het huurbedrag wordt dit automatisch berekend op beide contracten aan de hand van het aangepaste huurbedrag en het aangepaste ontvangen bedrag van de huurder. Hiervoor hoef je niets te doen.

Als je werkt met een vaste bedrag zal je dit bedrag moeten aanpassen voor deze maand op beide contracten in de tabblad 'Rentmeester'.

 

Vervolgens kan je voor beide contracten de Sepa betalingsopdracht uitvoeren.

 

Zodra de banktransactie van de uitgevoerde Sepa betaling is geïmporteerd kan je het ‘oude’ contract terug archiveren.