Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je kan een bijlage toevoegen voor een gebouw, kavel of een contract.

Eerst selecteer je het type van de bijlage. Je klikt hiervoor op Nieuw (zie linkse pijl)

Je kiest het soort bijlage dat je wil toevoegen in de getoonde lijst. bv Contract

Het is ook mogelijk om zelf een andere soort bijlage toe te voegen. Hiervoor kies je 'Andere' uit de lijst en typ je zelf bovenaan bij 'Naam:' het soort bijlage in wat je wil toevoegen ( bv Brandveiligheid)Als het type is gekozen, kan je het bestand zelf toevoegen. Hiervoor klik je op Nieuw (zie rechtse pijl op de eerste foto). Je selecteert het bestand en dit wordt toegevoegd aan uw contract, gebouw of kavel.Een overzicht van alle bijlagen kan je vinden in het Dashboard, Bijlagen:


Dit is een overzicht van alle bijlagen die je hebt toegevoegd.
  • No labels