Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stel het contract is opgesteld en huurder en eigenaar komen overeen om een maand eerder het kavel in gebruik te nemen. Het contract kan niet meer aangepast worden.

Er is afgesproken dat de huurder het bedrag voor de extra maand betaalt en dit moet dan ook naar de eigenaar gestort worden. Normaal kan er pas een betaling naar de eigenaar gedaan worden vanaf de startdatum van het contract. Om dit toch te laten doorgaan pas je de datum van opvolging aan naar de maand vóór de startdatum van het contract.

Bij het beginsaldo geef je het afgesproken bedrag in dat de huurder moet betalen en duid je aan of er commissie op moet berekend worden of niet.De banktransactie van de betaling van de huurder zet je op ‘Beginsaldo (wel doorstorten)’


Na de datum van ondertekening (omdat vanaf dan de opvolging begint voor dit contract) kan het bedrag naar de eigenaar gestort worden.