Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stel dat een advocaat de huurwaarborg betaalt van een contract. Dit bedrag (of een deel ervan) moet worden uitbetaald aan de eigenaar.

stap 1: financiële beweging aanmaken voor het bedrag van de huurwaarborg 100 % huurder (hierdoor zou de huurder dit moeten betalen)

(zie eerste financiële beweging op de screenprint)

stap 2: financiële beweging uit stap 1 tegenboeken aan de eigenaar.

(zie tweede financiële beweging op de screenprint) stap 3: de banktransactie van de betaling van de advocaat toekennen aan de huurder (hierdoor is de betaling van de financiële beweging gebeurd)Stel dat een gedeelte van de huurwaarborg moet doorgestort worden aan een leverancier, dan kan je voor dit bedrag een financiële beweging toevoegen voor de leverancier (met optie SEPA aanmaken). Het bedrag voor de betaling van de leverancier wordt afgehouden van het bedrag van de eigenaar.


Vervolgens kan je het bedrag aan de eigenaar (en/of leverancier) uitbetalen via de normale procedure (sepa aanmaken)