Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stel dat voor een bepaald contract de huurder zijn huur aan de advocaat betaalt en deze stort dit door aan de eigenaar.

Dan kan je voor het bedrag dat de huurder aan de advocaat betaalt een financiële beweging aanmaken, zodat de huurder geen achterstal opbouwt.


Deze financiële beweging kan tegenboekt worden aan de eigenaar (financiële beweging selecteren, rechtermuisknop klikken en kiezen voor 'tegenboeken aan eigenaar') zodat er ook geen storting naar de eigenaar hoeft te gebeuren.Zodra deze regeling niet meer wordt toegepast, kan de huurder zijn huur weer naar de rentmeester storten, zodat deze het kan doorstorten naar de eigenaar.

  • No labels