Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 U kan per contract aanduiden welke rentmeester vergoeding (commissie) van toepassing is. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage. Een vast bedrag kan mee geïndexeerd worden, dit wordt dan altijd gedaan op datum van de indexatie van het huurcontract.

Er is ook de mogelijkheid een basisvergoeding toe te voegen. Deze wordt nooit geïndexeerd en kan in combinatie met een percentage of vast bedrag. Stel dat je bijvoorbeeld 10 euro plus 7% commissie wil, dan vul je "7" in bij percentage en 10 bij Basis vergoeding.

Afhankelijk van het Type wordt de rentmeester vergoeding afhouden van het door te storten bedrag.

  • Enkel Indexatie : Het contractbeheer beperkt zich tot de indexatie en geen enkele vergoeding wordt opgenomen in het "beheer" . De onderliggende velden zijn niet opgelicht en niet bewerkbaar. 

  • Vergoeding opnemen in beheer : de onderliggende velden op en kunnen deze bewerkt worden en de vergoeding wordt opgenomen in het beheer.Als de rentmeestersvergoeding wijzigt gedurende de looptijd van een contract kan deze aanpassing toegevoegd worden in het contract. Op het tabblad rentmeester kan u de nieuwe rentmeestersvergoeding invullen en de datum vanaf wanneer deze geldig is aanpassen. Na het opslaan zal er automatisch een historiek getoond worden onderaan waar je de oude commissies kan raadplegen.

 


  • No labels