Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor het toevoegen van een taak bij een contract, gaat u naar de tab 'Takenlijst' in het contract.

Hier klikt u op de knop 'Toevoegen'. Vervolgens kan u kiezen om zelf een taak te formuleren en toe te voegen of een voorgedefinieerde taak toe te voegen.

U selecteert 'voorgedefinieerde taak toevoegen', vervolgens kan u in onderstaand venster kiezen welke taak/taken u wenst toe te voegen. Klik op 'Selecteren'. Van elke geselecteerde taak wordt een aparte taak aangemaakt.

De geselecteerde taken worden toegevoegd in de takenlijst van het contract.