Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om de huurder een duidelijk overzicht te geven wanneer hij precies achterstallige huur verschuldigd is, kan u het veld <AchterstalDetail> toevoegen in uw rappelbrief. Hierdoor wordt er een lijstje afgedrukt met de achterstal per periode. Hieronder een voorbeeld van iemand die achterstal heeft in de maanden augustus, september en oktober, correct betaald heeft in november, maar weer achterstal in december:

-10,00 €     (augustus 2017)

-12,00 €     (september 2017)

-10,00 €     (oktober 2017)

-5,00 €       (december 2017)

Tip: zet dit veld in het begin van de regel, vermits het gespreid is over verschillende regels en zo de getallen netjes onder elkaar komen te staan.


In het veld <AchterstalligePeriode> wordt de maand en het jaar ingevuld van wanneer de achterstal wordt opgevraagd. (dus als in het vorige voorbeeld de achterstal in de maand november wordt opgevraagd, zal er toch 'november 2017' komen te staan in de rappelbrief, ondanks dat in november geen achterstal was.)

In het veld <AchterstalligeMaandVervalDatum> komt de datum in te staan van 2 weken na het aanmaken van de rappelbrief.