Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Stel de huurder heeft een achterstal en een leverancier dient betaald te worden. In dit geval kan u voorstellen aan de eigenaar om het bedrag voor te schieten.

Zodra het geld ontvangen is van de eigenaar kan u de betaling aan de leverancier manueel uitvoeren. De betaling van de eigenaar kan u als Fiche op het contract boeken vanuit de wachtrekening.

De uitgevoerde betaling naar de leverancier kan u via banktransactie vervolgens importeren:


Deze wordt getoond bij 'betalingsopdrachten leverancier': Hier selecteert u het juiste contract. Bij betalingsopdracht kiest u voor 'financiële beweging', op deze manier wordt er een financiële beweging aangemaakt en een SEPA betalingsopdracht.

De herkenning van de leverancier gebeurd op basis van het rekeningnummer. U dient er op te letten dat het rekeningnummer gekend is in Index@Work.

De financiële beweging die wordt aangemaakt staat standaard op 100% eigenaar, Aangezien de eigenaar hier het bedrag heeft voorgeschoten, dient u deze financiële beweging nog aan te passen naar 0% eigenaar. Hierdoor wordt het bedrag ook gevorderd t.o.v. de huurder.Op deze manier ziet u bij de banktransacties de betaling van de eigenaar + de betaling voor de leverancier staan: