Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je hebt 2 mogelijkheden om een nieuwe betalingsopdracht aan te maken:

A. Met verwijderen van de uitgevoerde sepa opdrachten

Stel u voert een SEPA betalingsopdracht uit op een rekeningnummer die intussen is afgesloten. De bank zal deze betaling omkeren zodat u uw geld terug ontvangt.

Bij het importeren van de banktransacties, wordt deze transactie voorgesteld als een huurders transactie, aangezien dit niet om een huurder transactie gaat mag u zonder een contact te selecteren verder gaan. De geweigerde betalingsopdracht komt op de  wachtrekening te staan.


Omdat de betaling effectief van de rekening is gegaan wordt de overeenkomstige SEPA betaling bevestigd waardoor u deze niet zomaar kan wissen. Om ervoor te zorgen dat de SEPA betaling opnieuw wordt aangeboden dient u:

  1. De uitgaande transactie te wissen zodoende deze op de wachtrekening komt te staan.


  2. De uitgevoerde SEPA betalingsopdracht verwijderen


  3. Beide banktransacties (betaling aan eigenaar + terugstorting van de bank) staan nu op de wachtrekening. Deze kan u beide koppelen aan de eigenaar.


  4. Op het contract kan u beide transacties koppelen door middel van Fiche. Door de acties in stap 3 en 4 uit te voeren, verliest u geen historiek: beide transacties blijven op de fiche van de eigenaar staan.


  5. Vervolgens kan je opnieuw de SEPA betalingsopdracht aanmaken, indien nodig kan je het rekeningnummer aanpassen van de betalingsopdracht
  6. Je kan de SEPA betalingsopdracht opnieuw uitvoeren


B. Zonder verwijderen van de uitgevoerde sepa opdrachten

In dat geval geeft u een nieuwe financiële beweging in voor 100% eigenaar met een negatief bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat moet overgeschreven worden naar de eigenaar.


Nu kan je een nieuwe SEPA betalingsopdracht aanmaken naar de eigenaar, deze keer met het correcte rekeningnummer.